+48 52 349 84 00
sekretariat@sppsp.bydgoszcz.pl
Treści
Wydział Kwatermistrzowski

Wydział Kwatermistrzowski

Wydziałem Kwatermistrzowskim kieruje Naczelnik Wydziału

Zadania Wydziału:
Wykonywanie zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie Szkoły.
Wykonywanie i nadzorowanie zadań gospodarki transportowej.
Organizowanie i nadzorowanie prawidłowości funkcjonowania magazynów wraz ze stosowną dokumentacją.
Wykonywanie zadań dotyczących zakwaterowania i wyżywienia osób uprawnionych
Wykonywanie zadań gospodarki mundurowej
Organizowanie zaopatrzenia materiałowego zapewniającego realizację procesu dydaktycznego oraz zabezpieczenie działań operacyjnych.
Administrowanie obiektami Szkoły.
Zapewnienie sprawnego działania sprzętu i urządzeń.
Prowadzenie procesu planowania i sprawozdawczości.
Opracowywanie odpowiedniej dokumentacji z zakresu swojej działalności.

image_pdfimage_print
Translate »