+48 52 349 84 00
sekretariat@sppsp.bydgoszcz.pl
Treści
JRG SP PSP

JRG SP PSP

Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą SP PSP kieruje Dowódca JRG

Do zadań JRG należy w szczególności:
Prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych oraz likwidacja miejscowych zagrożeń na obszarze chronionym oraz poza nim.
Prowadzenie rozpoznania zagrożeń występujących na obszarze chronionym przez JRG.
Realizacja zadań z zakresu doskonalenia zawodowego.
Organizowanie i przeprowadzanie ćwiczeń taktycznych na obiektach w rejonie obszaru chronionego.
Realizacja zadań związanych z procesem kształcenia praktycznego słuchaczy i elewów w ramach współpracy z Wydziałem Nauczania.
Realizacja zadań wynikających z organizacji i prowadzenia praktyki zawodowej w podziale bojowym dla słuchaczy i elewów.
Prowadzenie kompleksowej gospodarki sprzętu będącego na wyposażeniu JRG.
Zapewnienie gotowości bojowej Szkoły w ramach struktur centralnego odwodu operacyjnego Komendanta Głównego PSP.
Zgłaszanie potrzeb i projektów w zakresie unowocześniania bazy sprzętowej.
Udział w opiniowaniu założeń rozdziału środków finansowych i materiałowych.

Główny trzon dzisiejszego JRG stanowią strażacy pełniący służbę w systemie 24 – godzinnym. Uzupełnieniem składów osobowych zmian służbowych są elewi odbywający praktykę zawodową.

image_pdfimage_print
Translate »