Dział Organizacyjno – Kadrowy

Działem Organizacyjno – Kadrowym kieruje Kierownik Działu

Do zadań Działu Organizacyjno – Kadrowego należy:
Prowadzenie dokumentacji związanych z organizacją pracy Szkoły
Planowanie i wykorzystanie etatów osobowych dla potrzeb komórek organizacyjnych Szkoły.
Realizacja polityki kadrowej Szkoły oraz prowadzenie stosownej dokumentacji.
Prowadzenie problematyki skarg i wniosków.
Prowadzenie archiwum zakładowego.
Nadzór nad dyscypliną pracy i służby.
Opieka zdrowotna nad pracownikami Szkoły.
Organizacja i obsługa sekretariatu.