Struktura

Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

W skład wchodzą następujące komórki organizacyjne:

– Wydział Nauczania

– Wydział Kwatermistrzowski

– JRG SP PSP

– Dział Finansowy

– Dział Organizacyjno-Kadrowy