+48 52 349 84 00
sekretariat@sppsp.bydgoszcz.pl
Treści
Kontakt

Kontakt

SZKOŁA PODOFICERSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BYDGOSZCZY

ul. Glinki 86
85-861 Bydgoszcz,
centrala: 52 349-84-00
fax: 52 375-30-77
mail: sppspbydgoszcz@straz.gov.pl
NIP:953-10-94-487 , Regon:090585370

Sekretariat

e-mail: sekretariat@sppsp.bydgoszcz.pl

tel.+48 52 349 84 90

Rzecznik Prasowy

bryg. dr Dariusz Kołodziejski
rzecznik@sppsp.bydgoszcz.pl
tel.+48 52 349 84 90

Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego

bryg. mgr Mariusz Czapla
mczapla@sppsp.bydgoszcz.pl
tel.+48 52 349 84 19

P. O. Dowódca JRG SP PSP

mł.bryg. mgr inż. Marcin Mazurkiewicz
mmazurkiewicz@sppsp.bydgoszcz.pl
tel.+48 52 349 84 34

Naczelnik Wydziału Nauczania

mł.bryg. mgr inż. Piotr Bryzek
pbryzek@sppsp.bydgoszcz.pl
tel.+48 52 349 84 13

Dział Finansowy

st. ogn. Katarzyna Włodarczyk
ksiegowosc@sppsp.bydgoszcz.pl
tel.+48 52 349 84 09

Dział Organizacyjno-Kadrowy

kpt. mgr Alicja Leszczyńska
kadry@sppsp.bydgoszcz.pl
tel.+48 52 349 84 85

BHP

kpt. mgr inż. Damian Cieślak
dcieslak@sppsp.bydgoszcz.pl
tel.+48 52 349 84 89

Inspektor Ochrony Danych IOD

mgr Marek Rutkowski
iod@sppsp.bydgoszcz.pl
tel.+48 52 349 84 90

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING

Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy przyjmuje oraz rozpatruje skargi i wnioski od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, telefon kontaktowy: 52 349 84 90

Skargi/wnioski można składać:

listownie na adres: Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
ul. Glinki 86, 85-861 Bydgoszcz;

osobiście w sekretariacie Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
ul. Glinki 86, 85-861 Bydgoszcz;
za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres sekretariat@sppsp.bydgoszcz.pl z zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”
faxem na nr 52 375-30-77
ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z sekretariatem Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy tel. (52) 349 84 90

Ważne!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinny zawierać:
– imię i nazwisko wnoszącego,
– dokładny adres do korespondencji.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

image_pdfimage_print
Translate »